Skip to main content

Wiele prywatnych kluczy SSH

Wiele prywatnych kluczy SSH

Czasem chcielibyśmy mieć klucze ssh przeznaczone wyłącznie do konkretnych celów. Na przykład wykorzystywane prywatnie, w firmie lub po prostu różne klucze do różnych projektów. Stworzenie takiej konfiguracji jest bardzo proste. Tworzymy klucze ssh, przykładowo: ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.praca -C „Klucz wykorzystywany w pracy” ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.dom -C „Klucz domowy” Teraz musimy poinformować […]

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Jeżeli używasz Debiana lub Ubuntu, może się zdarzyć, że przy wywołaniu funkcji session_start() dostaniesz poniższy komunikat błędu: ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) in /sciezka/do/pliku on line xx Przeważnie taki błąd pojawia się, w przybliżeniu, raz na sto wywołań strony i jest spowodowany automatycznym sprzątaniem sesji (automatic session garbage collection). W Debianie i Ubuntu, pliki […]

Obrazki JPG – progresywne (z przeplotem)

Obrazki JPG – progresywne (z przeplotem)

Przeważnie pliki JPEG otwierają się linia po linii od góry do dołu (baseline JPG). To zachowanie można zmienić. Obrazek może ładować się progresywnie, czyli „polepszać” swoją jakość wraz z pobraniem kolejnych danych. Taki sposób wyświetlania nadaje się głównie do dużych plików. Aby skonwertować zwykły plik JPG na JPG z przeplotem, skorzystamy z narzędzia ImageMagick („kombajnu” […]

jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia

jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia 'update’

Miałem pewien problem związany z listami sortowalnymi w jQuery UI. Zainicjowałem obiekt jako sortable i zdefiniowałem zdarzenie update, które przeprowadzało określone operacje po skończeniu sortowania. element.sortable({ update: function() { // zrób coś… }; }) Wszystko działało, dopóki nie musiałem wywołać zdarzenia update z kodu. element.trigger(’sortupdate’); Powyższy kod nie wyrzucał błędu ale też nie wywoływał zdarzenia update […]

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Jeżeli szukałeś w internecie czegoś co tworzy DTD z pliku XML, na pewno otrzymałeś w wyniku sporo różnych edytorów i narzędzi. Najciekawsze jest to, że jeżeli masz Ubuntu, to najprawdopodobniej już masz takie narzędzie uruchamiane z linii komend w następujący sposób mkdtdskel input.xml > output.dtd Zdumiewające, że ciężko znaleźć o tym informację w wyszukiwarkach internetowych. […]