Skip to main content

Wiele prywatnych kluczy SSH

Wiele prywatnych kluczy SSH

Czasem chcielibyśmy mieć klucze ssh przeznaczone wyłącznie do konkretnych celów. Na przykład wykorzystywane prywatnie, w firmie lub po prostu różne klucze do różnych projektów. Stworzenie takiej konfiguracji jest bardzo proste. Tworzymy klucze ssh, przykładowo: ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.praca -C „Klucz wykorzystywany w pracy” ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.dom -C „Klucz domowy” Teraz musimy poinformować […]

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Jeżeli używasz Debiana lub Ubuntu, może się zdarzyć, że przy wywołaniu funkcji session_start() dostaniesz poniższy komunikat błędu: ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) in /sciezka/do/pliku on line xx Przeważnie taki błąd pojawia się, w przybliżeniu, raz na sto wywołań strony i jest spowodowany automatycznym sprzątaniem sesji (automatic session garbage collection). W Debianie i Ubuntu, pliki […]

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Jeżeli szukałeś w internecie czegoś co tworzy DTD z pliku XML, na pewno otrzymałeś w wyniku sporo różnych edytorów i narzędzi. Najciekawsze jest to, że jeżeli masz Ubuntu, to najprawdopodobniej już masz takie narzędzie uruchamiane z linii komend w następujący sposób mkdtdskel input.xml > output.dtd Zdumiewające, że ciężko znaleźć o tym informację w wyszukiwarkach internetowych. […]