Przeważnie pliki JPEG otwierają się linia po linii od góry do dołu (baseline JPG). To zachowanie można zmienić. Obrazek może ładować się progresywnie, czyli „polepszać” swoją jakość wraz z pobraniem kolejnych danych. Taki sposób wyświetlania nadaje się głównie do dużych plików.

Aby skonwertować zwykły plik JPG na JPG z przeplotem, skorzystamy z narzędzia ImageMagick („kombajnu” do  edycji grafiki z linii komend).

Aby JPG był  progresywny (z przeplotem) wykonujemy następujące polecenie:

convert -interlace plane plik_we.jpg plik_wy.jpg

W rezultacie duży obrazek będzie się ładował w taki sposób:

progressive / interlaced JPEG

Standardowe zachowanie możemy przywrócić używając komendy:

convert -interlace line plik_we.jpg plik_wy.jpg

Teraz obraz powinien pokazywać się standardowo:

baseline JPEG

Uwaga! niektóre wersje IE nie ładują jpegów progresywnych od razu.  Pobierają najpierw obrazek a potem wyświetlają gotowy.