jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia 'update’

Miałem pewien problem związany z listami sortowalnymi w jQuery UI. Zainicjowałem obiekt jako sortable i zdefiniowałem zdarzenie update, które przeprowadzało określone operacje po skończeniu sortowania. element.sortable({ update: function() { // zrób coś… }; }) Wszystko działało, dopóki nie musiałem wywołać zdarzenia update z kodu. element.trigger(’sortupdate’); Powyższy kod nie wyrzucał błędu ale też nie wywoływał zdarzenia update […]