Obrazki JPG – progresywne (z przeplotem)

Przeważnie pliki JPEG otwierają się linia po linii od góry do dołu (baseline JPG). To zachowanie można zmienić. Obrazek może ładować się progresywnie, czyli „polepszać” swoją jakość wraz z pobraniem kolejnych danych. Taki sposób wyświetlania nadaje się głównie do dużych plików. Aby skonwertować zwykły plik JPG na JPG z przeplotem, skorzystamy z narzędzia ImageMagick („kombajnu” […]