Apache Solr – Logowanie do osobnego pliku logu

  Osoby, które uruchamiają wyszukiwarkę Apache Solr na serwerze Tomcat, mogą na potkać na problem nadmiernie rosnących logów tomacat-a (catalina.out). Jeśli nie chcemy się pozbywać informacji płynących z Solr-a. Możemy wybrnąć, z problemu szybko rosnących logów, poprzez przekierowanie logów solr-a do osobnego pliku. Mechanizmy Tomcat-a pozwalają nam na stworzenie pliku PREFIKS.YYYY-MM-DD.log, jak widzimy w nazwie […]