Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Jeżeli używasz Debiana lub Ubuntu, może się zdarzyć, że przy wywołaniu funkcji session_start() dostaniesz poniższy komunikat błędu: ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) in /sciezka/do/pliku on line xx Przeważnie taki błąd pojawia się, w przybliżeniu, raz na sto wywołań strony i jest spowodowany automatycznym sprzątaniem sesji (automatic session garbage collection). W Debianie i Ubuntu, pliki […]