Miałem pewien problem związany z listami sortowalnymi w jQuery UI.

Zainicjowałem obiekt jako sortable i zdefiniowałem zdarzenie update, które przeprowadzało określone operacje po skończeniu sortowania.

element.sortable({
    update: function() {
        // zrób coś...
    };
})

Wszystko działało, dopóki nie musiałem wywołać zdarzenia update z kodu.

element.trigger('sortupdate');

Powyższy kod nie wyrzucał błędu ale też nie wywoływał zdarzenia update na liście sortowalnej. Rozwiązaniem okazało się przeredagowanie pierwszego kodu do postaci:

element.sortable().bind('sortupdate', function() {
    // zrób coś...
})

Teraz zdarzenie update działa w każdym przypadku.