Skip to main content

Wiele prywatnych kluczy SSH

Wiele prywatnych kluczy SSH

Czasem chcielibyśmy mieć klucze ssh przeznaczone wyłącznie do konkretnych celów. Na przykład wykorzystywane prywatnie, w firmie lub po prostu różne klucze do różnych projektów. Stworzenie takiej konfiguracji jest bardzo proste. Tworzymy klucze ssh, przykładowo: ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.praca -C „Klucz wykorzystywany w pracy” ssh-keygen -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa.dom -C „Klucz domowy” Teraz musimy poinformować […]

Tomcat – „Too many open files – Socket a

Tomcat – „Too many open files – Socket accept failed!”

Na początku pojawiły się drobne problemy z wprowadzaniem zmian w indeksie wyszukiwarki. Po kilku minutach wyszukiwarka zaczęła sypać błędami i przestała odpowiadać. Wszedłem na serwer w celu zrestartowania tomcat-a. Mocno byłem zdziwiony tym co zastałem. Serwer zajmował się nicnierobieniem. Pierwszy krok jaki wykonuje w takiej sytuacji to spojrzenie w logi tomcat-a. Wchodzimy do katalogu z […]

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Błąd sesji PHP5 w Ubuntu

Jeżeli używasz Debiana lub Ubuntu, może się zdarzyć, że przy wywołaniu funkcji session_start() dostaniesz poniższy komunikat błędu: ps_files_cleanup_dir: opendir(/var/lib/php5) failed: Permission denied (13) in /sciezka/do/pliku on line xx Przeważnie taki błąd pojawia się, w przybliżeniu, raz na sto wywołań strony i jest spowodowany automatycznym sprzątaniem sesji (automatic session garbage collection). W Debianie i Ubuntu, pliki […]

Apache Solr – Logowanie do osobnego plik

Apache Solr – Logowanie do osobnego pliku logu

  Osoby, które uruchamiają wyszukiwarkę Apache Solr na serwerze Tomcat, mogą na potkać na problem nadmiernie rosnących logów tomacat-a (catalina.out). Jeśli nie chcemy się pozbywać informacji płynących z Solr-a. Możemy wybrnąć, z problemu szybko rosnących logów, poprzez przekierowanie logów solr-a do osobnego pliku. Mechanizmy Tomcat-a pozwalają nam na stworzenie pliku PREFIKS.YYYY-MM-DD.log, jak widzimy w nazwie […]

Obrazki JPG – progresywne (z przeplotem)

Obrazki JPG – progresywne (z przeplotem)

Przeważnie pliki JPEG otwierają się linia po linii od góry do dołu (baseline JPG). To zachowanie można zmienić. Obrazek może ładować się progresywnie, czyli „polepszać” swoją jakość wraz z pobraniem kolejnych danych. Taki sposób wyświetlania nadaje się głównie do dużych plików. Aby skonwertować zwykły plik JPG na JPG z przeplotem, skorzystamy z narzędzia ImageMagick („kombajnu” […]

jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia

jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia 'update’

Miałem pewien problem związany z listami sortowalnymi w jQuery UI. Zainicjowałem obiekt jako sortable i zdefiniowałem zdarzenie update, które przeprowadzało określone operacje po skończeniu sortowania. element.sortable({ update: function() { // zrób coś… }; }) Wszystko działało, dopóki nie musiałem wywołać zdarzenia update z kodu. element.trigger(’sortupdate’); Powyższy kod nie wyrzucał błędu ale też nie wywoływał zdarzenia update […]

Tomcat. Ukrywanie tożsamości serwera.

Tomcat. Ukrywanie tożsamości serwera.

Wiele osób zajmujących się bezpieczeństwem w sieci, zaleca ukrywanie wersji oprogramowania. Jest to ważne szczególnie w przypadku posiadania starszej wersji oprogramowania i braku możliwości zainstalowania najnowszej wersji. Jeśli mamy aplikacje uruchomioną na serwerze Tomcat i musimy (chcemy) ukryć jego wersje to możemy to zrobić w następujący sposób:

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Tworzenie DTD na podstawie XMLa w Ubuntu

Jeżeli szukałeś w internecie czegoś co tworzy DTD z pliku XML, na pewno otrzymałeś w wyniku sporo różnych edytorów i narzędzi. Najciekawsze jest to, że jeżeli masz Ubuntu, to najprawdopodobniej już masz takie narzędzie uruchamiane z linii komend w następujący sposób mkdtdskel input.xml > output.dtd Zdumiewające, że ciężko znaleźć o tym informację w wyszukiwarkach internetowych. […]