Posty otagowane jQuery UI

jQuery UI sortable – wywołanie ...

jQuery UI sortable – wywołanie zdarzenia ‚update’

Miałem pewien problem związany z listami sortowalnymi w jQuery UI. Zainicjowałem obiekt jako sortable i zdefiniowałem zdarzenie update, które przeprowadzało określone operacje po skończeniu sortowania. element.sortable({ update: function() { // zrób coś… }; }) Wszystko działało, dopóki nie musiałem wywołać zdarzenia update z kodu. element.trigger(‚sortupdate’); Powyższy kod nie wyrzucał błędu ale też nie wywoływał zdarzenia update […]